söndag 3 januari 2010

Vargjakten gör mig så ledsen

Jag har svårt att ta ställning för människor som anser att de ska få skjuta av vargar för att de råkar finnas inom samma område som människan. För mig är det helt vansinnigt att ge sig ut och klippa tiotals djur bara för att. Ja, skydda tamboskap och så vidare. Men jag tycker ändå inte att det är skäl nog. Tydligen så har man redan lyckats skjuta av fler än vad som var tillåtet dessutom i Dalarna. Men tro inte att man jämnar ut totalkvoten i de andra områdena där man skjuter dessa djur för att ett område överskridit sin kvot. Det totala antalet kommer alltså att bli minst en varg för mycket även i relation till de 27 som för mig låter alldeles horribelt mycket. 10% av vår totala stam!

Naturskyddsföreningen anmäler jakten till EU-kommissionen. De anser att man inte kan jaga av ett bestånd på drygt 200 exemplar och tro att man lämnar stammen i kraft att överleva. Man anklagar regeringen för att sakna koll på läget och det diskuteras om att regeringen låtit sig lobbas omkull av "bullriga särintressen". MUF står tack och lov som en vettig röst (enligt mig i alla fall) i frågan, och ifrågasätter regeringens beslut att tillåta jakten. Niklas Wykman skräder inte orden, och han har onekligen en poäng:
"Med de 22 skjutna vargarna har vi förlorat i trovärdighet när det kommer till skydd av den biologiska mångfalden. När vi nu har utrotat tio procent av vår vargstam, vad ska vi då säga om Indien gör detsamma mot tigrarna, Japan mot valarna eller Australien mot vithajen"

73% av de som röstat på DN.se för eller emot vargjakt har röstat emot, vilket jag tycker känns trösterikt. Jägarna själva... De står inte för att de vill fälla varg, i alla fall inte offentligt. Någon har för AB uttryckt att det är en speciell känsla att fälla ett av dessa djur. Men av rädsla för hot så vågar ingen av dem låta publicera namn och bild i media. Så man begriper i alla fall att man inte har "folkets stöd" i detta, vilket är glädjande. Men att man ändå går ut och skjuter dessa magnifika djur... För mig är det fruktansvärt. Jag kan inte ta parti för detta.

Inga kommentarer: