onsdag 16 april 2008

En sann hjältinna

Idag skrev Metros kolumnist om en kvinna, Somaly Mam, som helt klart är värd all beundran. Hennes liv har varit minst sagt kantat av misär och lidande, och hon har utsatts för det mesta man inte ens vill tänka sig. Från Hillevis kolumn:

"När hon var tolv år såldes hon första gången, till kvarterets handelsman för att betala av en skuld. När hon var femton såldes hon igen - till en bordell i Phnom Pehn.
Hon försökte göra motstånd, men blev slagen, våldtagen och inlåst varje gång hon rymde."

När hon fick sällskap av en tioåring som kom till bordellen försåg hon henne med alla sina pengar och hjälpte henne att rymma. Mer bestraffningar av sorten som ingen borde behöva kunna föreställa sig ens utdelades givetvis. Kanske hade man redan förnedrat och våldtagit henne så sönder och samman, att hon nått sin botten. På botten kan man stå stadigt, och det var vad hon gjorde.

När en kund försåg henne med medel köpte hon loss alla flickorna på bordellen. Hon driver idag föreningen AFESIP och hjälper utsatta kvinnor. Det har inte passerat obemärkt. Hon är ständigt hotad och hennes dotter blev vid tillfälle bortrövad, drogad och våldtagen. Detta för att markera att man inte gillade hennes arbete med att erbjuda flickor fristad då de flyr från sin misär.

Jag höjer glaset för Somaly Mam. Sådana kvinnor växer inte överallt.

Inga kommentarer: