torsdag 23 april 2009

Så hanteras data från ditt surfande, men inte alla samarbetar

GP listar hur de olika leverantörerna ställer sig i frågan om att lämna ut uppgifter om sina användare/kunder. För mig som surfar på Bredbandsbolaget, som tillhör Telenor, känns "Vill kunna gå tillbaka och kolla om kunden har klagomål" som ett försök till snygg omskrivning. Com hem känns mest pretto med kommentaren "Följer svensk lag och vill kunna bistå polis och domstol om det behövs.".

Dock har första försöket att nyttja IPRED-lagstiftningen gått i stöpet. Ephone vägrar lämna ut uppgifterna, och har svarat på datautlämningskravet med att diskutera lagen, mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna i ett 17-sidigt dokument. Yay för civil olydnad, eller vad man ska kalla det. Själva säger Ephone att "Vi kan inte bryta mot vad domstolen kommer fram till. Vi ställer oss bakom lagar och förordningar, men det är också en rättighet vi har att ifrågasätta, och det är det vi har gjort."

Tycker fler borde bojkotta, eller i alla fall försöka bojkotta, idiotin med IPRED. Privatintressen har ingenting i mitt privata surfande att göra.

Inga kommentarer: