måndag 28 januari 2008

Oladdat om polyamorös relation

GT överraskade mig genom att ha skrivit en artikel om ett par som blev tre, då ytterligare en kvinna flyttade in och blev en del av relationen. Sakligt, oladdat och utan moraliska pekpinnar eller värderingar. "Såhär är det och de trivs med sitt sätt att leva." är kontentan av artikeln. Betyder kanske detta att attityderna i samhället svänger?

Inga kommentarer: