tisdag 4 november 2008

Luddigt om äktenskapsfrågan

I SvD:s Brännpunkt skriver en blandad skara individer, en humanist, diverse representanter från olika trossamfund och en fd socialminister om att en civilrättslig lösning på äktenskapsfrågan vore det enda rätta. Man hänvisar till respekten för individers tro. Men man tar inte upp vad denna civilrättsliga institution skulle få kallas. Jag tror att det är mycket värt för de par som idag inte får "gifta sig" att faktiskt kunna "ingå äktenskap" i ordets traditionella och juridiska bemärkelse. Äktenskap må ha varit något som kyrkorna paxat under lång tid, men kyrkorna äger inte begreppet, trots ivrig hävd om motsatsen.

Jag är inte emot att lägga juridiken i händerna på religiöst obundna myndigheter, jag bara undrar vad man tänkt kalla sin nya produkt. En av de större stötestenarna har varit att det inte skulle få heta "äktenskap", som om detta vore vikt för kristna heterosexuella par från tidernas begynnelse med gudomlig rätt. "Införandet av civilrättslig registrering öppnar även för utvecklandet av nya traditioner." får det hursomhelst att låta som att man inte tänkt släppa sitt grepp om ordet "äktenskap", utan vill kalla det något nytt.

Man hänvisar också till att man bör göra det som når bred folklig acceptans. I en sådan här fråga handlar det inte om att hjärntvätta tvivlande svenskar till att gå med på att även bögar och flator ska få äkta sina partners. Det handlar om att markera att det inte är okej att diskriminera människor. Inte alltför länge sedan var en bred majoritet mot blandäktenskap mellan raser. Man tog till en retorik och argument som inte skiljer sig nämnvärt från de man hör om homoäktenskap idag. Vad är jämställdhetslagstifning värt, om man ändå inte ens från statligt håll klarar av att stå emot tyckare och bakåtsträvande fanatiker med Bibeln i näven? Detta är en fråga som i sanning inte drabbar någon utomstående. Ingen kommer till skada om man låter homosexuella gifta sig. Som jag tidigare påpekat, varken Åke Green eller Göran Hägglund, eller andra motståndare till homosexuellas rättigheter (och existens?) kommer någonsin att bli berörda personligen av dessa äktenskap mellan man-man eller kvinna-kvinna. Lev och låt leva, tack.

Inga kommentarer: