onsdag 28 december 2011

Äntligen vettiga ord om nämndemännen

Det har länge varit känt att nämndemännen gjort sitt, då de varken representerar folket, är opartiska, eller vad som är värst av allt, har en susning om juridik. En artikel i SvD lyfter argumenten mot nämndemannasystemet, och gör klart att domarkåren i Sverige dessutom är skeptiska mot det. Om domarna inte litar på de, som de ska arbeta med, kanske det är dags att se över ett system som sedan länge borde ha kasserats. rättsosäkerheten hotar att bli för stor. Förstår över huvud taget inte grejen med att icke-jurister kan avgöra domen. Det bör vara minst 100 år sedan det kunde ha betydelse att ha med "folket" i rättsprocessen på detta sätt för att säkra rättvisa. Nu tycker jag systemet motverkar rättssäkerheten.


1 kommentar:

Anonym sa...

Nämndemän som utses av de politiska partierna är bra. Men de borde kanske ha en lite bredare rekryteringsbas än enbart partimedlemmar och kanske borde det hållas nämndemannakurser vi några av våra domstolar för hugade aspiranter. Man borde kräva ett godkänt nämndemannaprov för att bli kandidat. Sedan borde partierna välja bland de intresserade utan att ta hänsyn till eventuella medlemsskap. Det som däremot är viktigt är att det blir en bredd på nämndemannakåren så att inte intressegrupper kuppar in sina medlemmar. Hur skulle de se ut om exempelvis frånskilda pappor såg till att dominera nämndemannakåren och döma vid vårdnadstvister? Då skulle jag vilja sälja trycksvärta.